Stainless Steel Pivot Nail

Cherry Tree Toys
$1.39
Current Stock:
0
SKU:
918
Weight:
0.04 LBS

Stainless Steel Pivot Nail

5" Stainless Steel Pivot Nail for Whirligigs

.177 x 5"